fosse

n handaki; shimo refu na jembamba (agh. kwa ajili ya ngome au maji).