fortune

n 1 bahati the ~ (s) of war matokeo ya vita. try one's ~ bahatisha, jaribu bahati. tell somebody his ~ bashiri, pigia ramli. fortuneteller n mpiga ramli, mwaguzi. 2 ustawi, neema, baraka, mafanikio. 3 mali, utajiri, fedha nyingi. come into a ~ rithi fedha nyingi. marry a ~ oa mtu tajiri. a small ~ n fedha nyingi. make a ~ pata/tengeneza fedha nyingi, tajirika. ~ hunter n mtu atafutaye utajiri kwa ndoa. fortunate adj -a bahati, -enye bahati I was fortunate in finding nilibahatika kugundua how fortunate! bahati iliyoje! fortunately adv.