forth

adv 1 (formal) mbele, kwa mbele from this day ~ kutoka leo na kuendelea. and so ~ na kadhalika. back and ~ kwenda mbele na nyuma. 2 (arch) nje. forthcoming adj 1 -liokaribu kutokea. 2 (pred) patikana, -tayari kutumika/kuja. 3 (of a person) -lio tayari kusaidia/kutoa habari.