forte

forte

1 n kipaji, uwezo, his special ~ is teaching uwezo/kipaji chake ni katika kufundisha.

forte

2 adj,adv (mus) kwa nguvu/sauti. fortissimo adj,adv kwa sauti kubwa sana.