forlorn

adj (poet or liter) -pweke; -kiwa, -sio na mategemeo; -liotupwa. ~ hope n shughuli isiyo na mategemeo ya kufaulu. forlornly adv. forlornness n upweke; ukiwa.