fore

adj (attrib only) -a mbele, -a kutangulia, -a omo. to the ~ tayari kufanya jambo; papo hapo; maarufu. come to the ~ -wa maarufu adv (naut) mbele. ~ and aft tezini na omoni; kwa urefu wa meli ~ and aft sail tanga lisilo mraba interj (golf) oha! (tamko la kutahadharisha walio mbele kuwa mchezaji anataka kupiga mpira). forearm n kigasha, mkono (tangu kiko mpaka kitanga). forearm vt (usu passive) -pa silaha kabla/ mapema; weka tayari (kwa vita). forebode vt (formal) 1 -wa dalili ya. 2 agua, bashiri. foreboding n ubashiri. forecast vt tabiri n utabiri the weather ~ utabiri wa hali ya hewa. forecastle n (in some merchant ships) sitaha ya gubeti. foreclose vt,vi ~close (on) leg) chukua mali ya mkopaji aliyeshindwa kulipa kwa wakati uliokubaliwa. foreclosure n. forecourt n baraza (iliyojengewa) mbele ya nyumba. foredoom vt (usu passive) ~doom (to) panga kwa kudra, an attempt ~doomed to failure jaribio lililopangiwa kushindwa. forefather n (usu pl) mhenga. ~-feet n see forefoot. forefinger n kidole cha shahada. forefoot n mguu wa mbele wa mnyama cross a ship's ~foot kata njia ya meli. ~- front n 1 sehemu ya mbele kabisa. 2 (mil) mstari wa mbele. foregather vi see forgather. foreground n 1 mbele, sehemu ya mandhari (hasa kwenye picha) iliyo karibu ya mtazamaji. 2 (fig) mahali penye kuonekana vizuri. forehead n paji la uso a broad ~head bapa la uso. a projecting ~head komo la uso. ~ knowledge n kujua kitu kabla hakijatokea. foreland n rasi. foreleg n mguu wa mbele (wa mnyama). foremast n (naut) mlingoti wa mbele. foremost adj -a mbele, -a kwanza; -kuu adv. kwanza; muhimu. first and ~most kwanza kabisa. forename n (as used in official style) jina la kwanza (sio la ukoo). foreordain vt amuru mbele; teua kabla. forerunner n 1 mtangulizi, mtakadamu. 2 dalili/ ishara ya mambo yatakayotokea. foresail n (naut) tanga kuu la mbele. foresee vt ona mbele; jua ya mbele/yajayo. foreseeable adj -enye kutabirika. ~seeable future n kipindi cha karibuni ambacho matokeo yake yanatabirika. foresight n uwezo wa kutabiri; uangalifu katika kujitayarisha kwa mambo ya baadaye; busara ya kuganga yajayo. foretaste n. limbuko. foreshow vt tabiri, onyesha dalili ya mwonjo wa awali a ~ show of suffering mwonjo wa kwanza wa mateso. foretell vt agua, tabiri, bashiri ~tell somebody's success tabiri ushindi wa fulani. forethought n mawazo/mipango ya busara kwa faida ya baadaye; kuona mbali. foretime n (arch) nyakati za zamani; zama za kale. foretoken vt toa dalili/ ishara ya; onya mapema. n ishara/dalili ya yajayo. foretold pt pp of ~tell. forewarn vt onya (asa, kanya) mapema. forego vt see forgo.