ford

n kivuko cha maji mafupi. vt vuka mto kwa miguu/kwa gari. fordable adj.