fool

fool

1 n 1 mpumbavu. be a ~ for one's pains fanya jambo lisilokuletea pato wala shukurani. be/live in a ~'s paradise -wa na furaha ya kipumbavu isiyodumu. be sent/go on a ~s errand tumwa/fanya jambo lisilo na faida. make a ~ of somebody danganya, ghilibu mtu; mfanye mtu aonekane mpumbavu. play the ~ jifanye mpumbavu. There is no ~ like an old ~ (prov) mzee mpumbavu ndiye mpumbavu hasa. 2 (in the Middle Ages) mchekeshaji (aliyeajiriwa na mtawala au muungwana). 3 April ~ n mtu aliyedanganywa kwenye sikukuu ya wapumbavu (yaani tarehe 1 Aprili). All F~s' Day n Sikukuu ya Wapumbavu. 4 (used attrib, colloq) mpumbavu. vi,vt 1 ~(about/around) -wa kama mpumbavu, chezacheza stop ~ing (about!) acha upuuzi. 2 ~ something (out of something) danganya. foolery n tabia ya kipumbavu; matendo/ mawazo/matamshi ya kipumbavu. ~-hardy adj jasiri mno/pasibusara; -a kujihatarisha bure. ~-hardiness n ujasiri (bila busara) wa kipumbavu. foolish adj pumbavu. ~ ishtalk n upuuzi he is ~ish hana akili. foolishly adv. foolishness n. foolproof adj -sio na hitilafu.

fool

2 n aina ya chakula kitamu (kinachotengenezwa kwa matunda na malai au faluda).