food

n chakula, maakuli ~ chain (mfuatano wa) mlishano ~ crops mazao ya chakula. ~-stuff n vyakula ~ for thought jambo la kuwazia. foodless adj bila chakula.