follow

vt,vi 1 fuata, andama don't ~ him usimfuate. ~ on fuata baada ya muda. ~ through kamilisha pigo; maliza jukumu; timiza ahadi. 2 fuata/shika njia. 3 elewa, fahamu (hoja, jambo linalojadiliwa) do you ~ my argument? unaelewa hoja yangu. 4 fanya kazi fulani. ~ the law fanya kazi ya uanasheria. 5 iga; igiza, fuatisha vitendo vya mtu fulani, fuata nyayo. 6 tokana na it ~s from what you say that kutokana na unavyo sema inaonekana kwamba. 7 ~ something out fuatia jambo hadi mwisho. ~something up fuatilia. follow-up n kitu (k.m. barua, waraka n.k.) kinachofuatilia kitu kilichotangulia; ufuatiliaji. follower n 1 mfuasi; muunga mkono; (disciple) mwanafunzi. 2 mfuatiliaji. following adj -nayofuata. the ~ing n jambo linalofuata;kundi la wafuasi. he has a large ~ing ana wafuasi wengi.