folk

n 1 watu kwa jumla. 2 (incompounds) ~ dance n ngoma ya jadi. folklore n elimu ya mila na desturi za jamii fulani, sanaa (ya) jadi. ~medicine n madawa ya kienyeji, mitishamba. ~-music n muziki wa jadi. ~ tale n ngano, hadithi. 3 (pl) (colloq) ndugu wa familia moja, jamaa my old ~s at home ndugu zangu wa nyumbani. folksy adj (colloq) cheshi; kunjufu.