foetus/fetus

n kijusi. foetal; fetal adj. fog n 1 ukungu, mavunde, kungugu be in a ~ (fig) -toelewa -tojua, chaganyikiwa. ~-bank n ukungu mzito juu ya bahari. ~-bound adj -sioweza kuendelea na safari kwa sababu ya ukungu. ~horn n parapanda ya kutangaza hatari ya ukungu baharini. ~ signal n ishara ya ukungu relini. 2 hali ya ukunguukungu kwenye picha au filamu. vt,vi funikwa; funika na ukungu; (fig) changanya, pumbaza. ~gy adj 1 -enye ukungu. 2 (fig) -sioelewa/jua I haven't the ~giest idea sina hata fununu. ~giness n.