fodder

n 1 chakula kikavu, nyasi kavu (kwa ajili ya kulisha mifugo). vt lisha (mifugo) kwa nyasi kavu.