flutter

vt,vi 1 (of birds) pigapiga mabawa (bila kuruka), papatika; papatisha; rukaruka hewani. 2 pepesuka; yugayuga; hangaika; (of loose material) pepea; (agitate) tia wasiwasi, ogofya; (of the heart) dunda upesi. n 1 fazaa; wasiwasi; msukosuko. 2 (usu sing) papatiko. 3 mtetemeko, mtikisiko (wa sauti) katika redio, kinasa sauti n.k. 4 (colloq) kamari; burudani.