fluid

adj -a ugiligili, -oevu, -a kuweza kumwagika (k.m. maji, hewa); (of ideas etc) -sio imara, -a kuweza kubadilika. n (chem) ugiligili, uowevu; (colloq) giligili. fluidity n ugiligili.