flourish

vt,vi 1 sitawi; fanikiwa; shamiri his business is ~ing shughuli/biashara yake inafanikiwa. 2 pepea, punga; tikisa she ~ed a knife alipepea kisu. 3 (of a famous person) -wa mchangamfu na mwenye ari. 4 tia mapambo, nakshi, urembo (katika muziki, maandishi n.k.). n usitawi; mapambo, nakshi, madoido katika maandishi; milio na vishindo vya matarumbeta, chereko.