floss

n nyuzi za hariri juu ya kimvugu. ~ silk n hariri iliyosokotwa kwa nyuzi hizo. candy ~ n sukari laini iliyotengenezwa kwa mfano huo. flossy adj.