fling

vt,vi 1 vurumiza, vurumisha, tupa kwa nguvu (to) ~ caution to the winds fanya mambo bila kujali matokeo be flung into prison tupwa gerezani she flung an angry look at him alimtupia jicho la hasira ~ oneself into jishughulisha kwa nguvu. 2 rusharusha ~ one's hands about rusha rusha mikono. 3 ondoka kwa hasira/nguvu he flung off without saying goodbye aliondoka kwa hasira bila kuaga. n 1 kutupa/kurusha/ kuvurumuza. have a ~ at jaribu; jaribia. 2 aina ya dansi ya (Kiskoti). have one's ~ starehe bila kifani.