flesh

n 1 nyama lions are ~-eating animals simba ni wanyama walao nyama. ~ and blood hali ya ubinadamu, utu; udhaifu. it's more than ~ and blood can bear imepita kiwango cha kuvumilia. one's own ~ and blood ndugu wa karibu. in the ~ katika maisha, katika umbo la mwili he is nicer in the ~ ni mzuri zaidi ukimwona. go the way of all ~ kufa. have/demand one's pound of ~ dai malipo bila huruma. make a person's ~ creep tisha/ogopesha mno mtu. put on/lose ~ nenepa/ konda. fleshpots n (pl) mahali pa starehe. ~ wound n kidonda kidogo, kidonda cha juu. 2 the ~ n matamanio ya kimwili. 3 mwili in the ~ mwenyewe, nafsi yake he was there in the ~ alikuwepo yeye mwenyewe. the spirit is willing but the ~ is weak nia ipo lakini nguvu hakuna. 4 nyama ya matunda/mboga. fleshly adj -a mwili; -a tamaa za mwili. fleshy adj nene, nono, -a nyama. fleshings n (pl) nguo za rangi ya mwili (kama zile zinazovaliwa na wachezaji wa bale).