fix

2 n 1 matatizo, matata, mkwamo. get somebody into a ~ tia mtu matatani. be in a ~ kwama. 2 kutambua mahali kwa kuangalia nyota. 3 (sl) sindano ya dawa za kulevya. fixate vt 1 kodolea/kazia macho. 2 be ~ed (on) (colloq) tawaliwa na tamaa ya. fixation n 1 (of film etc) kutengeneza kwa dawa. ~ation (on) tamaa kuu (ya).fixative n dawa ya kutengeneza filamu n.k.; dawa ya kugandisha (meno, nywele n.k.). fixity n (phyl) uthabiti, ugumu, uimara. ~ ture n 1 chombo/zana iliyowekwa mahali pa kudumu (agh hununuliwa pamoja na nyumba). 2 (colloq) mtu/kitu kinachoonekana sana mahali/ kinakuwepo kila wakati he is a ~ture at the bar hakosekani kwenye baa. 3 (of games) (ratiba ya) pambano.