five

adj, n -tano she is ~ (years old) ana umri wa miaka mitano. ~ figured adj -a tarakimu tano. ~ fold adj -a mara tano adv mara tano. fiver n (colloq) (GB) noti ya pauni tano; (US) noti ya dola tano. fives n (GB) mchezo wa mpira uchezwao kwa mkono au kibao kwenye uwanja.