fiscal

adj -a hazina ya serikali. ~ year n mwaka wa fedha.