first

2 adv 1 kwanza. ~ of all kwanza. ~ and foremost awali ya yote. ~ come ~ served wa kwanza kwanza. ~ and last kwa jumla; zaidi ya yote; mwanzo na mwisho. ~ born n kifungua mimba. 2 kwa mara ya kwanza when did you ~ see this? ulikiona lini kwa mara ya kwanza? 3 kuliko he will resign ~ atajiuzulu kuliko. n 1 at ~ mwanzoni. from the ~ tokea mwanzo. from ~ to last toka mwanzo hadi mwisho. 2 (in examination, competitions) nafasi ya kwanza; mwenye kushika nafasi ya kwanza. 3 (at University) digrii ya daraja la kwanza.