fiord/fjord

n fiodi: mkono wa baharikati ya magenge, milima n.k.