finish

vt,vi 1 maliza, timiza, hitimisha; akidi that long walk ~ed me ile safari ndefu nusura inimalize. ~ somebody off (sl) ua, teketeza. ~ something off/up; ~ up maliza -ote. ~ up with maliza -ote, malizia na. ~ with maliza na; fikia mwisho wa; vunja urafiki. 2 ishiliza, kamilisha the table is beautifully ~ed meza ilikamilishwa kwa ustadi. ~ing school n shule binafsi ya kuwatayarisha wasichana kwa maisha ya utu uzima. n (sing only) 1 mwisho. be in at the ~ kuwepo wakati wa mwisho a fight to the ~ pigano hadi mwisho. 2 ukamilifu. finished adj. finishing adj.