fill

vt,vi 1 ~ (with) jaa; jaza ~ a tank with petrol jaza tangi petroli. ~ in jaza (ili kukamilisha). ~ in an application form jaza fomu ya maombi. ~ in for (colloq) chukua nafasi ya (kwa muda). ~ out tanuka, vimba, nenepa; (esp US) ~ in, ~ up jaza au jaa kabisa ~ up a tank jaza kabisa tangi. filling station n kituo cha petroli. 2 jaza nafasi ya kazi (na tekeleza kazi hiyo); weka mtu katika nafasi ya kazi. ~ the bill kidhi haja; faa sana. n 1 shehena kamili. have one's ~ (of something) (colloq) choshwa na. 2 tosha kujaza, maridhawa. filling n kijazi, kijazo (k.m. risasi ya meno)).