fig

n mtini; (fruit) tini. not care/give a ~ (for) kutojali hata kidogo, kuona upuuzi mtupu!