fiend

n 1 shetani, ibilisi. 2 katili, dhalimu; jeuri. 3 (colloq) mtu aliye-athiriwa sana na jambo/kitu fulani. drug-~ n mlevi wa madawa. fiendish adj. fiendishly adv.