fiction

n 1 (untruth) habari za kubuniwa. a polite/legal ~ n jambo linalofikiriwa kuwa kweli japokuwa laweza kuwa uwongo kisheria au kijamii. 2 tanzu ya fasihi inayojumuisha masimulizi ya kubuni. fictitious adj -a uwongo; -a kubuni.