few

adj 1 chache a man of ~ words mkimya every ~ days kila baada ya siku chache not a ~ si haba. 2 no ~er than -sio pungufu ya. 3 (positively) a ~ kiasi kidogo. some few; a good few; quite a few; not a few kiasi cha kuridhisha, maridhawa, tosha. 4 the ~ wachache. a ~ of (positive) baadhi, chache I know a few of them nawafahamu baadhi yao have a ~ (colloq) -nywa pombe kiasi cha kutosha. fewness n.