fever

n 1 homa. ~ heat n joto la homa. yellow ~ n homa ya manjano. typhoid ~ n homa ya matumbo. 2 (excitement) msisimko. at/to ~ pitch kusisimka sana. fevered adj -enye msisimko mkubwa. ~ ish adj -enye dalili ya homa. feverishly adv.