fete

n (usu outdoor) fete: sherehe za kuchangisha fedha kwa shughuli maalum. vt sherehekea; laki kwa shangwe.