ferment

n 1 uchachu chachu, hamira. 2 msisimko. be in a ~ sisimkwa; umuka. vt,vi 1 vundika; chachusha; chachuka; umua. 2 (stir up) chochea, leta mkoroganyo. fermentation n.