fellow

n 1 (colloq) mtu, jamaa (mwanaume au mvulana) a good ~ mtu mzuri lucky ~ mtu mwenye bahati my good ~ rafiki yangu! old ~! rafiki! poor ~! masikini! what do you ~s think? vipi jamani? mwambaje? 2 mwenzi, mshiriki. be hail ~ well met with somebody -wa na urafiki wa juu juu/wa unafiki. 3 (attrib) wa aina moja. ~ country man mwananchi mwenzio; mpenzi wa chama/ushirika (lakini si mwanachama). 4 mwanazuoni, msomi. Research ~ n Mchunguzi. 5 (sehemu) moja ya jozi. ~ feeling n huruma. fellowship n 1 urafiki. 2 uanachama, ushirika. 3 uanazuoni.