feign

vt (arch) 1 tunga, buni; zua ~ a story tunga hadithi. 2 jifanya, jisingizia. ~ madness jifanya kichaa.