feasible

adj 1 a kuwezekana, -a kutendeka. 2 (colloq) yamkini, -a kuaminika. feasibility n uwezekano feasibility study uchunguzi wa uwezekano/hali halisi.