fear

(dread) 1 hofu, woga. for ~ of kwa hofu ya. for ~ that/lest kwa kuhofia ili kwamba jambo lisitokee. 2 wahaka he is in ~ of his life ana wahaka wa maisha yake. 3 uwezekano no ~ (colloq) haiwezekani. 4 kicho, uchaji the ~ of God uchaji wa Mungu. fearful adj -a kutisha, -a kuogofya a ~ful story hadithi ya kutisha. fearfully adv. ~ fulness n. fearless adj jasiri, shupavu. fearlessly adv bila hofu. fearlessness n. fearsome adj (usu jokingly) -enye sura ya kutisha, -a kuogofya. vt,vi 1 ogopa, hofu. 2 chelea. 3 ~ for -wa na wasiwasi wa ~ the worst -wa na wasiwasi kuwa jambo baya limetokea au litatokea. 4 -cha, ogopa ~ God and obey your parents ogopa Mungu na watii wazazi wako.