fawn

2 vi (on) (of dogs) 1 onyesha furaha na upendo (kwa kurukaruka na kutikisa mkia). 2 (of persons) jipendekeza, jikomba; bembeleza.