fauna

n fauna: mkusanyiko wa wanyama wote katika mazingira fulani.