fast

fast

1 vi funga (kula n.k.) n 1 (period of) mfungo, saumu. 2 siku ya kufunga. break one's ~ futuru.

fast

2 adj 1 imara, kikiki, madhubuti. hard and ~ rules sheria ngumu na imara. 2 amini, aminifu a ~ friend rafiki mwaminifu. 3 (of colours) -a kudumu, -siochujuka adv imara, thabiti. stand ~ simama imara (kataa kuyumbishwa). stick ~ simama imara; kwama. ~ bind, ~ find (prov) kilichofungwa imara si rahisi kupotea. play ~ and loose with badilisha msimamo mara kwa mara. fasten vt,vi 1 ~ (up/down) kaza, komea ~en all the doors komea milango yote. 2 ~ (on/upon) a nick name tunga, pachika, -pa mtu jina la utani. ~en an accusation on/upon somebody tuhumu mtu. 3 funga the window won't ~en dirisha halitafunga. 4 ~en on/upon shikilia he ~ened on her argument ameshikilia hoja yake. fastener n kishikizo a zip ~ener zipu. fastening n.

fast

3 adj 1 -a upesi, -a haraka a ~ trip safari ya haraka. 2 (dated) (of person, his way of living) -a anasa, fujaji a ~ man mwanamume mfujaji mali, fisadi. 3 (of a watch/clock) -enye kukimbia my watch is ~ saa yangu inakimbia. 4 (of a surface) -enye kufanya iwe haraka/iwe na mwendo. 5 (of photographic film) -a muda mfupi adv 1 haraka, upesi he speaks ~ anasema upesi. 2 live ~ ishi kifisadi; (old use) she lives ~ by anaishi karibu.