farrow

vi (of pigs) zaa. n vitoto vya nguruwe; uzaaji.