famous

adj 1 maarufu; mashuhuri make ~ fanya maarufu. 2 (colloq) zuri sana; -a kutosha. famously adv. fame n umaarufu. famed adj mashuhuri.