familiar

adj 1 ~ with -zoefu. 2 (wellknown) -a kujulikana; (of a person) mashuhuri. 3 -a siku zote, -a kawaida. 4 -a kusuhubiana sana, -a karibu. 5 -enye kujipendekeza/ kujikomba. n rafiki, mwenzi. familiarly adv. familiarity n 1 mazoea; uzoefu. 2 urafiki; utani. 3 (knowledge) kujua sana, ujuaji. familiarity breeds contempt (prov) ukicheza na mbwa utaingia naye msikitini. 4 (pl) vitendo vya kirafiki (sana). familiarize vt 1 jizoeza. ~ize oneself with jizoeza. 2 eneza, tangaza.