falsies

n (pl) (colloq) sidiria iliyojazwa ili kukuza matiti.