fallow

n ardhi/shamba lililolimwa na kuachwa bila kupandwa mbegu adj -a kulimwa na kuachwa bila kupandwa mbegu.