fait accompli

n (F) jambo lililokwisha fanywa na kuhitimishwa.