fairway

n (of ship) mlango bahari unaopitika; (golf) njia safi (kati ya vishimo vya gofu na majani marefu).