fair

fair

1 adj 1 (just) -a haki, -a kutopendelea. give/get a ~ hearing sikilizwa, -pa/pata nafasi ya kujitetea. ~ minded adj -siopendelea upande wowote. 2 -a kadiri, -a watani, -zuri kiasi, -zuri vya kuridhisha ~ condition hali nzuri the goods arrived in ~ condition bidhaa ziliwasili katika hali nzuri vya kutosha. 3 (of the weather) -zuri na kavu. ~ weather friend n rafiki wakati wa neema tu. 4 maridhawa, -a kuridhisha; -ingi; (of the skin/hair) -eupe; nywele nyeupe/za dhahabu. 5 safi, -sio doa/alama ~ copy nakala safi. 6 (of speeches, promises) tamu, -a kupendeza. 7 (old use) -zuri, -rembo. the ~ sex n wanawake. fairness n. ~ ish adj. ~ish adv 1 kwa haki/idili play ~ cheza kwa haki. ~ enough (colloq) sawa, vizuri, kwa usafi. 2 (old use) kwa upole, kwa heshima. fairly adv 1 kwa kiasi speaks English ~ly well ana sema Kiingereza vizuri kidogo. 2 (colloq) kabisa.

fair

2 n 1 soko (ambalo agh. hufunguliwa katika vipindi maalum na hutoa pia huduma za starehe). a day before/after the ~ mapema mno/kwa kuchelewa mno. 2 maonyesho. ~ ground n uwanja wa maonyesho. International Trade F~ n Maonyesho ya Biashara ya Kimataifa. book ~ n maonyesho ya vitabu. fairing n zawadi iliyonunuliwa kwenye maonyesho.