eye

n 1 jicho where are your ~s huoni? an ~ for an ~ jicho kwa jicho; kulipiza kisasi. ~s right/ left/front macho kulia/kushoto/ mbele as far as the ~ can see upeo wa macho if you had half an ~ ungekuwa na akili kidogo. in the ~s of the law kufuatana na sheria in my ~s kwa mawazo yangu. under/before my very ~s mbele yangu kabisa; bila kuficha. up to the ~s in (work, etc) tingwa na. with eye an ~ to kwa kutazamia I can do it with my ~s closed ni rahisi sana kwangu. be all ~s tazama kwa makini. be in the public ~ fahamika/julikana, onekana mara kwa mara hadharani. close/shut one's ~s fumba macho. jifanya kutoona. give somebody a black ~/black somebody's ~ tia ngeu. have an ~ for jua kutambua/kuelewa. have an ~ to lenga. keep an ~ on, angalia kwa makini keep one's ~s open/ skinned/peeled angalia/chunga sana. make ~s at angalia kwa mapenzi. make somebody open his ~ shtua. Mind your ~! (infomal) Angalia! open the ~s fumbua jicho. open somebody's ~s to onyesha, elewesha, fahamisha. see ~ to ~ patana na, elewana na. see something with half an ~ ona mara moja. set/clap ~s on ona. never take one's ~s off angalia kwa makini sana. 2 tundu, kitundu ~ of needle tundu la sindano. 3 (of a storm) kiini. (in compounds) eyeball n mboni ya jicho. ~-ball to ~-ball ana kwa ana. ~-bath/~-cup n chombo cha dawa ya macho. ~-brow n nyusi. raise one's ~-brows onyesha mshangao up to one's ~ brows in work -wa na kazi nyingi mno, tingwa na kazi. ~-full n upeo wa macho. have an ~-full (of) tazama kwa muda mrefu. eye-glass n rodi; (pl) miwani. eyelash n ukope. eyelet n tundu, kitundu. eyelid n kigubiko cha jicho. hang on by the ~lids ning'inia, shikiza kwa shida. ~- eyrie, eyry opener n kitu kinachozindua. ~-piece n lenzi ya kukuzia (darubini, n.k.). ~-shade n kinga ya macho. ~-shadow n rangi ya kupambia macho. eyeshot n upeo wa macho. eyesight n uwezo wa kuona kwa macho. bad ~sight n kiwaa. ~-socket n tundu la kishimo cha jicho. eyesore n chukizo. ~ strain n uchovu wa macho. eyetooth n jino chonge give one's ~teeth (for) fanya lolote (ili kupata kinachotamaniwa). eyewash n 1 dawa ya kukoshea macho. 2 (colloq) ghiliba. ~ witness n shahidi aliyeona. eyed adj -a macho. brown ~d girl n msichana mwenye macho ya kahawia. vt tazama, angalia.