extrude

vt,vi 1 toa/toka/sukumia/ tokeza nje. 2 (tech) subu kwa kalibu. extrusion n. extrusive adj.